Jeleśnia – miejscowość położona parę kilometrów od granicy łączącej w Korbielowie Polskę i Słowację. Jeleśnia jest nam dobrze znana, gdyż zostało w niej zrealizowanych wiele zleceń związanych z wierceniem studni głębinowych jak i prac przyłączeniowych hydraulicznych.

Na zlecenie inwestora zamieszkałego w Żywcu a budującego dom w Jeleśni 25 czerwca 2020 roku wywiercona została studnia głębinowa, która posłuży do celów sanitarnych i podlewania ogrodu jako jedyne źródło zasilenia. Ze względu na bliskość jednej z naszych baz, która znajduje się w Sopotni Małej zamówienie zostało zrealizowane w bardzo krótkim terminie.

Studnia głębinowa została uzbrojona w rurę do wody pitnej powyżej czterech cali w jej środku. Zostały w niej również zamontowane filtry cięte szczelinowo a część zewnętrzną między rurą a odwiertem wypełniliśmy żwirem filtracyjnym. Po wykonaniu tych czynności, studnia została zabezpieczona przed napływem wód gruntowych.

W drugim etapie studnia głębinowa Jeleśnia została wyposażona w pompę, studzienkę i wszystkie potrzebne materiały. Na głębokości 120 cm koparka wykopała rów łączący studnie z budynkiem, w którym hydraulik ułożył rurę tłoczną i kabel elektryczny. Ostatnie prace związane były z wybudowaniem hydroforni wraz ze sterowaniem. Zapraszamy mieszkańców Jeleśni i wszystkich pobliskich miejscowości do wykonywania własnych ujęć wody dla podniesienia własnego komfortu życia.