W dniu 14 stycznia 2022 roku przeprowadzono w Wiśle odwiert studni głębinowej o długości ponad 30 metrów. Zazwyczaj tego typu studnie mają głębokość mieszczącą się w przedziale od 25 do 30 metrów. Jeśli poziom wody znajduje się na niższym poziomie, łatwo można się do niej dostać, korzystając z różnych metod i średnic podczas wiercenia. Ponadto przed rozpoczęciem prac, specjalista hydrogeolog sprawdza miejsce, w którym ma zostać wykonana studnia. Wykorzystuje on do tego celu archiwalne dane, mapy geologiczne i hydrograficzne.

W Wiśle coraz więcej osób decyduje się na posiadanie własnej studni głębinowej. Głównym powodem tego trendu są rosnące miesięczne rachunki za wodę. Posiadanie własnego źródła wody znacznie wpływa na oszczędności finansowe. Koszty utrzymania studni nie powinny przekraczać 10 złotych miesięcznie. Jedynym większym wydatkiem jest inwestycja w wykonanie odwiertu i budowę studni. Ta cena jest konkurencyjna, a jakość wykonania studni zdecydowanie wyróżnia je spośród innych rozwiązań.