W trakcie remontu historycznego domu w Suchej Beskidzkiej podjęto decyzję o podłączeniu budynku do własnego źródła wody, jakim będzie studnia głębinowa. Nasz specjalista, po dokładnej analizie map hydrogeologicznych, wyznaczył optymalne miejsce dla odwiertu studni. Na tej podstawie nasz zespół wiertniczy udał się na wskazane miejsce i rozpoczął proces tworzenia studni głębinowej w Suchej Beskidzkiej.

W tym regionie większość studni jest wykonywana do głębokości 30 metrów, aby uniknąć konieczności dodatkowych zezwoleń. Przekroczenie tej głębokości wymaga sporządzenia projektu robót geologicznych i operatu, uzyskania zezwoleń wodno-prawnych oraz przeprowadzenia pomiarów pompowania i badania próbki wody. To dodatkowy koszt, który wynosi około 5-7 tysięcy złotych. Oczywiście, jako firma, świadczymy pomoc w realizacji tych formalności.