Żywiec jest miastem, które bardzo dobrze znamy i realizujemy tam wiele zleceń studni głębinowych. W dniu 3 sierpnia 2020 roku po raz kolejny odwiedziliśmy to miasto. Praca przebiegła bez żadnych problemów, ponieważ bardzo dobrze znamy te tereny i ryzyko złej lokalizacji odwiertu jest bardzo niskie.

Jeżeli nasz klient ma zamiar przyłączyć wodę ze studni głębinowej w Żywcu do określonego celu, to pomożemy mu to zrealizować. Wykonujemy wtedy szczegółową wycenę na podstawie parametrów podanych po odwiercie. Jeżeli brakuje tych danych, to nasza firma tworzy wstępną ofertę i podaje przybliżoną cenę. Kosz wtedy określa się indywidualnie przed odwiertem i zależy od jakości materiałów, głębokości studni i odległości do budynku. Dla naszych klientów jest dodatkowo dwa lata gwarancji na prawidłowe działanie studni.