Na dotychczas pustej działce w Zawoi powstała niedawno studnia głębinowa stworzona przez naszą firmę. Pracę rozpoczęliśmy rano 23 lipca 2020 roku. Na początku przewieźliśmy nasze maszyny i sprzęt. Następnie wiertnicę ustawiliśmy stabilnie i podparliśmy na belkach tak, aby uniknąć wibracji, które mogłyby nam utrudnić pracę.

Po wykonaniu odwiertu studni rozpoczęliśmy działanie uzdatnienia wody. Ten proces ma na celu wyeliminowanie z niej przekroczonych norm bakteriologicznych i fizykochemicznych. Aby uzdatnianie wody było na najwyższym poziomie, używamy automatycznej stacji uzdatniania wody, filtrów z wkładami zmiennymi, filtrów samooczyszczających, różnego rodzaju tabletek i środków dezynfekcji, sterylizacji studni oraz rurociągów tłocznych.