Wykonanie studni głębinowej w okolicach Szczyrka miało miejsce 19 maja 2023 roku. Pierwszym etapem naszej pracy było przeprowadzenie analizy danych, opartych na wcześniejszych zleceniach, przy wykorzystaniu map hydrograficznych i geologicznych. Dzięki temu mogliśmy określić lokalizację i głębokość odwiertu. Podczas procesu wiercenia korzystamy z nowoczesnego sprzętu, który umożliwia precyzyjne wykonanie studni głębinowej. Każde zlecenie traktujemy indywidualnie, oferując rozsądne i solidne rozwiązania, zgodnie z zamierzonym celem.

Studnia głębinowa w Szczyrku pobiera wodę z dużych głębokości, z warstwy wodonośnej podziemnych wód. W celu ochrony studni, hermetycznie wykonujemy ich konstrukcję i zabezpieczamy przed napływem wód gruntowych. Alternatywnym rozwiązaniem są studnie kręgowe, których głębokość nie przekracza 10 metrów. Są one wykonywane na ciekach wodnych, nazywanych żyłami wodnymi, które miesza się z wodami gruntowymi. Jednakże, takie studnie charakteryzują się niższą jakością wody, przez co nie są odpowiednie do celów spożycia.