Co roku wykonujemy kilkanaście odwiertów studni głębinowych w Jeleśni. Pracę nad kolejną realizacją zakończyliśmy 20 stycznie 2021 roku. Doskonała znajomość terenu przez wiertników i specjalistów przekłada się na wysoką jakość studni. Podczas pracy wykorzystujemy wiele technik wiertniczych, w zależności od występującego gruntu. Na podstawie zrealizowanych wcześniej projektów, nasz specjalista wskazuje miejsce i głębokość odwiertu.

W trakcie wykonywania wiercenia studni głębinowej w Jeleśni dbamy o jej hermetyczność oraz zabezpieczenie przed wodami gruntowymi. Dzięki temu woda pozyskiwana z własnego ujęcia jest czysta i zdrowa dla organizmu. Dodatkowo jest ona całkowicie darmowa i pozyskiwana naturalnie ze środowiska. Wpływa to na niezależność względem dostawców oraz na ograniczenie kosztów. Miesięczna cena za rachunek z wodociągów wynosi tyle, co utrzymanie studni głębinowej przez rok.